foskbloggen

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

Foskbloggen är en forskarblogg! — oktober 16, 2012

Foskbloggen är en forskarblogg!

Om nu någon skulle få för sig att undra vad en forskarblogg är så finns det (självklart!) en avhandling i ämnet. Sara Kjellberg disputerade 2010 vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet på avhandlingen Forskarbloggar. Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. I avhandlingen diskuterar Kjellberg skillnaderna mellan vetenskapsbloggar, akademiska bloggar och forskarbloggar.

En vetenskapsblogg är en blogg som handlar om vetenskp oavsett om författaren är forskare eller t ex vetenskapsjournalist, eller någon annan person intresserad av vetenskap. I en akademisk blogg har skribenten en akademisk bakgrund men är inte nödvändigtvis forskare vid något universitet, utan kan befinna sig i privat eller offentlig sektor. En forskarblogg skrivs däremot av personer som själva forskar vid något universitet/högskola/forskningsinstitut (Kjellberg, 2010:44).

Här är en länk till avhandlingen.

Annonser
Krisinfobloggen

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

O.A.Jonsson

Säkerhetspolitiska Reflektioner

Mänsklig Säkerhet

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

News from EUobserver

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

foskbloggen

En FOrskarblogg om Säkerhetspolitik och Krishantering

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.